Møte med byggmesteren

På ditt første møte med vår byggmester kan det være lurt og gå igjennom hva du tenker vedrørende type bolig/fritidsbolig du ønsker, samt hvordan det vil passe inn på den tomta du eventuelt har kjøpt. Byggmesteren vil også være behjelpelig med råd og forslag til løsninger, dersom du har behov for det.

Dra på tomtebefaring

For å få et bolig/fritidsbolig som passer inn på tomten din, samtidig som det tilfredsstiller dine ønsker og behov, er det viktig med en god tomtebefaring. Vi har også samarbeid med arkitekter, som kan være med og visualisere ditt prosjekt, på din tomt. Da kan du for eksempel kunne se utsikten fra soveromsvinduet, eller solgangen gjennom vinduene på stua. Her vil selvfølgelig vår byggmester være med og bistå med forslag til varianter og løsninger.

Tegninger og tilbud

Nå er du kommet dit hvor det utarbeides tegninger, og det kan regnes et tilbud i henhold til disse. Når dette er utarbeidet, er det på tide og samles til et nytt møte hvor tegninger og tilbud gjennomgås.

Kontrakt

Hos oss er vi opptatt av å sette av god tid til kontraktsmøtet. Her vil det bli en grundigere gjennomgang av tegninger og tilbud, og du vil få en detaljert oversikt over hva som er inkludert i kontrakten.

Oppstartsmøte

Når det nærmer seg oppstart, vil vår byggmester gjerne ha et nytt møte med deg. Dette for å gå gjennom en sjekkliste for å forsikre at tiltakshaver og byggmester er enige. Her vil du også bli introdusert for hvem som får ansvaret for gjennomføringen av ditt prosjekt.

Sikkerhet og garanti

Før vi kan starte selve byggeprosessen, trenger vi en sikkerhet for betaling fra bank eller tilsvarende. Vi stiller også med garanti for vår gjennomføring av prosjektet.

Selve byggingen starter

En god start er essensielt for en god og problemfri byggeprosess. Om Hagenbygg AS står for fundamenteringen, bruker vi som oftest ring- og grunnmursløsninger fra Nordic Isoelementer.

Råbygget

Når råbygget er kommet opp, kan du lettere se konturene av hvordan huset ditt vil komme til å se ut.

Overtakelse

Endelig kan du gå inn i din egen bolig/fritidsbolig. Men før den kan tas i bruk, gjennomfører vi en formell overtakelsesforretning med skriftlig protokoll. På overtakelsen går vi igjennom boligen/fritidsboligen sammen med deg som en kontroll på arbeidet som er utført, og setter opp punkt for evt. det som ikke er utført eller mangler. Når det er utstedt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, er det klart for innflytting.

Hagenbygg AS vil alltid være behjelpelig med å svare på spørsmål om boligen/fritidsboligen.
Vi hjelper deg også ved evt. senere behov, som f.eks. å bygge garasje eller veranda.

Lykke til med byggingen!