Møte med byggmesteren

På ditt første møte med vår byggmester kan det være lurt og gå igjennom hva du tenker vedrørende type hus du ønsker, samt hvordan det vil passe på den tomta du eventuelt har kjøpt. Byggmesteren vil også være behjelpelig med råd og løsninger dersom du har behov for det.

Dra på tomtebefaring

For å få et hus som passer inn på tomten din, samtidig som det tilfredsstiller dine ønsker og behov, er det viktig med en god tomtebefaring. Vi har også samarbeid med arkitekter, som kan være med og visualisere ditt prosjekt, på din tomt. Da kan du for eksempel kunne se utsikten fra soveromsvinduet, eller solgangen gjennom vinduene på stua. Her vil selvfølgelig vår byggmester være med og bistå med forslag til varianter og løsninger.

Tegninger og tilbud

Nå er du kommet dit hvor det utarbeides tegninger, kan regnes et tilbud i henhold til disse. Når dette er utarbeidet og funnet i orden, er det på tide og samles til et nytt møte hvor tegninger og tilbud gjennomgås.

Kontrakt

Hos oss er vi opptatt av å sette av god tid til kontraktsmøtet. Her vil det bli enda grundigere gjennomgang av tegninger og tilbud og du vil du få en detaljert oversikt over hva som er inkludert i kontrakten.

Oppstartsmøte

Når det nærmer seg oppstart, vil vår byggmester gjerne ha et nytt møte med deg, for å gå gjennom en sjekkliste for å forsikre seg om at oppdragsgiver og oppdragstaker er enige. Her vil du også bli introdusert for hvem som får ansvaret for gjennomføring av ditt prosjekt.

Sikkerhet og garanti

Før vi kan starte selve byggeprosessen, trenger vi en sikkerhet for betaling fra bank eller tilsvarende. Vi stiller også med bankgaranti for vår gjennomføring av prosjektet.

Selve byggingen starter

En god start, er essensielt for en god og problemfri byggeprosess. Om Hagenbygg AS står for fundamenteringen bruker vi som oftest løsninger fra Nordic Iso-elementer sine ringmurer eller grunnmurer. Når byggingen av ringmuren/grunnmuren er i gang, vil du få en enda bedre oversikt mot et sluttresultat.

Råbygget

Råbygget er nå kommet opp, og du kan se hvordan huset ditt vil se ut. Her får du se vinduer, dører og alt blir forhåpentligvis slik du har sett det for deg..

Overtakelse

Endelig kan du gå inn i ditt eget hus. Men før du kan ta i bruk ditt nye hus, gjennomfører vi en formell overtakelsesforretning med skriftlig protokoll. På overtakelsen går vi igjennom huset sammen med deg som en kontroll på jobben, og setter opp punkt for evt. det som ikke er utført eller mangler. Når det er utstedt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, er det klart for innflytting.

Hagenbygg AS vil være behjelpelig med å svare på spørsmål om huset, og vi kan og være interessert i videre prosjekt, som for eksempel å hjelpe deg når du evt. skal bygge garasje, eller litt større veranda.

Lykke til med byggingen!